17:30, Monday,  October  24,  2016

INTERNAL MANAGEMENT

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM
Username
Password

EMAIL BOX

WEBLINKS

 STATISTICS

mod_vvisit_counterThis month5063

LIVESTOCK - VETERINARY NEWS

OTHER NEWS

Ngày 22/5/2016 là ngày hội của toàn dân

Ngày 22/5/2016 là ngày hội của toàn dân


Ngày 25/11/2015 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 105/2015/QH13 về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia.