18:15, Tuesday,  August  22,  2017

INTERNAL MANAGEMENT

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM
Username
Password

EMAIL BOX

WEBLINKS

 STATISTICS

mod_vvisit_counterThis month3631
Ngày 22/5/2016 là ngày hội của toàn dân


Ngày 25/11/2015 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 105/2015/QH13 về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia.

Read more...
 
Ngày 22/5/2016 là ngày hội của toàn dân
Ngày 25/11/2015 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 105/2015/QH13 về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật 22/5/2016.

Read more...
 
Ngày 22/5/2016 là ngày hội của toàn dân


Ngày 25/11/2015 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 105/2015/QH13 về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo Nghị quyết của Quốc hội, ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật 22 tháng 5 năm 2016.
Read more...
 
CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

 
Thực hiện cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu

 
Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: QUYẾT LIỆT VÀ BẢO TOÀN VỐN


Read more...
 
«StartPrev12NextEnd»

Page 1 of 2

Home | About Us | News | Products | Business Center | Media | Contact Us | RSS