18:17, Tuesday,  August  22,  2017

INTERNAL MANAGEMENT

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM
Username
Password

EMAIL BOX

WEBLINKS

 STATISTICS

mod_vvisit_counterThis month3651
Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: QUYẾT LIỆT VÀ BẢO TOÀN VỐN
"Các đơn vị nghiêm túc thực hiện tinh thần chỉ đạo Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị định 118 của Chính phủ về sắp xếp đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp" là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại hội nghị sơ kết tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước 6 tháng đầu năm và thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra sáng ngày 30/7/2015 tại Hà Nội.
 
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, đến hết năm nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải cổ phần hóa 12 doanh nghiệp, đến nay, Bộ đã cổ phần hóa được 9 Tổng công ty, trong đó tiến hành cổ phần hóa sớm hơn so với kế hoạch 2 Tổng công ty gồm: Lâm nghiệp và Lương thực miền Nam.
Nội dung chính được các đại biểu tập trung thảo luận quan tâm là công tác thoái vốn ở các doanh nghiệp đầu tư ngoài ngành và sắp xếp đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp. Tính đến ngày 30 tháng 6, công tác thoái vốn đầu tư ngoài ngành mới chỉ đạt 1 nghìn 825 tỷ đồng, đạt 52% so với kế hoạch đề ra, số vốn tiếp tục thoái là 3 nghìn 308 tỷ đồng. Về sắp xếp đổi mới công ty nông, lâm nghiệp, qua thẩm định phương án tổng thể mới có 21 trên tổng số 42 tỉnh, thành phố gửi hồ sơ… Các đại biểu cho rằng, mặc dù đạt được nhiều kết quả nhưng tiến độ thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước của ngành còn chậm, số lượng doanh nghiệp phải hoàn thành tái cơ cấu, cổ phần hóa, giá trị vốn nhà nước cần thoái trong 6 tháng cuối năm là khá nhiều, nếu các doanh nghiệp không tập trung, quyết liệt thực hiện thì sẽ không hoàn thành được kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước năm 2015 cũng như kế hoạch giai đoạn 2011 - 2015.
Theo ông Đỗ Văn Nam, Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để đẩy nhanh quá trình thoái vốnphải gắn với thu hút các nhà đầu tư chiến lược có tiềm năng để tham gia quản trị doanh nghiệp, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp. Bên cạnh đó cần có giải pháp đồng bộ thực hiện thoái vốn tại những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, sắp phá sản đảm bảo an toàn vốn đã đầu tư.
Ông Đỗ Văn Nam nói: Liên quan đến thoái vốn của doanh nghiệp Nhà nước, tháng 6 vừa rồi chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 40 trong đó cho phép về nguyên tắc bán thoái vốn theo lô và bán cho người lao động. Ví dụ như lô cổ phần là bao nhiêu thì bán đấu giá công khai và có thể tối đa số lượng bán cho người lao động tại doanh nghiệp. Còn nếu người lao động cam kết sẽ cùng làm việc với doanh nghiệp đó lâu dài sau khi cổ phần hóa thì có thể bán trực tiếp cho người lao động. Đây là điểm rất mới của Chính phủ giúp cho doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong việc thoái vốn đảm bảo tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.
Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu rõ: đổi mới doanh nghiệp Nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm của ngành. Các đơn vị trong ngành nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị định 118 của Chính phủ về sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, nông, lâm trường quốc doanh. Trong quá trình triển khai phải thực hiện quyết liệt và bảo toàn vốn của Nhà nước./.
(Tin từ Bộ NNN&PTNT) .

 

Home | About Us | News | Products | Business Center | Media | Contact Us | RSS