13:55, Thứ Hai, ngày 24 tháng 07 năm 2017

QUẢN LÝ NỘI BỘ

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM
Tên truy cập
Mật khẩu

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

LIÊN KẾT WEBSITETHỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_counterTháng này2331

                                      

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM-CTCP
 

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Ông Đào Duy Linh
ĐT: 84-4.3862.1688

Thành viên Hội Đồng Quản trị

Ông Lại Cao Lê
ĐT:

Thành viên Hội Đồng Quản trị

Ông Nghiêm Văn Thắng
ĐT: 0977934882

Thành viên Hội Đồng Quản trị

Ông Nguyễn Hồng Anh
ĐT: 0912123183
Thành viên Hội Đồng Quản Trị Ông Trần Công Chiến
ĐT: 0913086243

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM-CTCP
 

Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Hồng Anh
ĐT: 0912123183

Phó Tổng Giám đốc

Ông Bùi Đức Hoàn
ĐT: 0913068579

Phó Tổng Giám đốc

Ông Bùi Xuân Hải
ĐT: 0979871961
Phó Tổng Giám đốc Ông Trần Công Chiến
ĐT: 0913086243

                                        

                                       BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Nguyễn Thị Ngọc
ĐT: 84-4.3862.6769

Thành viên

Ông Hoàng Mạnh Cường
ĐT: 0904.353638

Thành viên

Bà Bùi Thị Xuân
ĐT: 0987.755085

 

 

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Sản phẩm | Sàn giao dịch | Media | Liên hệ | RSS