Công ty Chăn nuôi Tam Đảo thuộc Vilico mời chào hàng cạnh tranh cung cấp 10 tấn mỡ cá và 25 tấn bột cá làm thức ăn chăn nuôi

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp nguyên liệu thức ăn chăn nuôi        Hiện nay, Công ty Chăn nuôi Tam Đảo thuộc Tổng […]

Xem thêm

Công ty Chăn nuôi Tam Đảo thuộc Vilico mời chào hàng cạnh tranh cung cấp 10 tấn mỡ cá và 25 tấn bột cá làm thức ăn chăn nuôi

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp nguyên liệu thức ăn chăn nuôi        Hiện nay, Công ty Chăn nuôi Tam Đảo thuộc Tổng […]

Xem thêm

GTNfoods đăng ký mua thêm 5% cổ phiếu VLC

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngày 8/11/2017, Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP nhận được thông báo của Công ty Cổ phần GTNfoods […]

Xem thêm

Bà Nguyễn Thị Ngọc xin từ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát từ 10/10/2017

Ngày 10/10/2017, bà Nguyễn Thị Ngọc – Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP đã có đơn xin từ nhiệm […]

Xem thêm

Lĩnh vực hoạt động chính