Hoa hậu bò sữa Mộc Châu 2017 ‘ẵm’ giải thưởng 60 triệu đồng

Ngày 15.10, “nàng” bò mang số hiệu 5717 của chủ hộ Đặng Văn Thắm tại đơn vị chăn nuôi Vườn Đào 1 (thị trấn Nông trường […]

Xem thêm

Bà Nguyễn Thị Ngọc xin từ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát từ 10/10/2017

Ngày 10/10/2017, bà Nguyễn Thị Ngọc – Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP đã có đơn xin từ nhiệm […]

Xem thêm

Bà Nguyễn Thị Ngọc xin từ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát từ 10/10/2017

Ngày 10/10/2017, bà Nguyễn Thị Ngọc – Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP đã có đơn xin từ nhiệm […]

Xem thêm

Lĩnh vực hoạt động chính