Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2017

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP gửi Quý Cổ đông báo cáo tài chính bán niên năm 2017 gồm: Báo cáo tài chính […]

Xem thêm

Ông Bùi Đức Hoàn thôi làm Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP từ ngày 15/8/2017

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam -CTCP thông báo Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó tổng Giám đốc đối với ông Bùi Đức Hoàn […]

Xem thêm

Lĩnh vực hoạt động chính