Từ giấc mơ biến Mộc Châu thành đại nông trường đến… giấc mơ 100.000 con bò sữa

“Làng bò sữa” Mộc Châu đã thay đổi rất nhiều và những thay đổi này được gói gọn trong 2 giấc mơ lớn: “Giấc mơ biến […]

Xem thêm

Công ty Chăn nuôi Tam Đảo mời chào hàng cạnh tranh cung cấp 120 tấn khô đậu tương làm thức ăn chăn nuôi

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp nguyên liệu thức ăn chăn nuôi        Hiện nay, Công ty Chăn nuôi Tam Đảo thuộc Tổng […]

Xem thêm

Ông Bùi Xuân Hải thôi làm Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP từ ngày 1/12/2017

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam -CTCP thông báo Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó tổng Giám đốc đối với ông Bùi Xuân Hải […]

Xem thêm

Ông Bùi Xuân Hải thôi làm Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP từ ngày 1/12/2017

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam -CTCP thông báo Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó tổng Giám đốc đối với ông Bùi Xuân Hải […]

Xem thêm

Lĩnh vực hoạt động chính