BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Văn bảnNgày ban hànhTải về
Báo cáo tài chính Quý III/201726/10/2017
Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP công bố báo cáo tài chính bán niên năm 201725/08/2017
Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP giải trình Báo cáo tài chính Quý II/201731/07/2017
Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP công bố báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II/201731/07/2017
Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP công bố Báo cáo tài chính Riêng Quý II/201731/07/2017
Giải trình công bố thông tin BCTC Quý 1/201724/04/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/201720/04/2017
Báo cáo tài chính riêng Quý I/201715/04/2017
Giải trình công bố báo cáo tài chính năm 201617/03/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 201617/03/2017
Báo cáo tài chính riêng năm 201617/03/2017
Báo cáo tài chính Quý IV/201625/01/2017
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn – GTNfoods mua 65% cổ phần Vilico29/12/2016
Báo cáo tài chính Quý III/201628/10/2016
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 201611/08/2016
Báo cáo tài chính Quý I/201604/05/2016
Báo cáo tài chính năm 201523/03/2016
Báo cáo tài chính Quý IV/201526/02/2016
Báo cáo tài chính Quý III/201523/12/2015
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 201503/09/2015
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I/201520/05/2015
Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ và hợp nhất năm 201431/03/2015
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/201314/02/2014
Báo cáo Tài chính riêng Quý IV/201314/02/2014