25/01/2018

Chào mua 10 tấn cá làm thức ăn chăn nuôi

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Hiện nay, Công ty Chăn nuôi Tam Đảo thuộc Tổng Công ty Chăn […]
16/01/2018

Chào mua 120 tấn khô đậu tương, 25 tấn bột cá và 350 tấn ngô hạt làm thức ăn chăn nuôi

KÍNH GỬI: CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN 1. Tiêu chuẩn chất lượng và số lượng cụ thể như sau: Hiện nay, Công […]
10/01/2018

Công ty Chăn nuôi Tam Đảo mời chào hàng cạnh tranh cung cấp 30 tấn cám gạo làm thức ăn chăn nuôi Công ty Chăn nuôi Tam Đảo mời chào

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp nguyên liệu thức ăn Hiện nay, Công ty Chăn nuôi Tam Đảo thuộc Tổng Công ty Chăn nuôi Việt […]
30/11/2017

Công ty Chăn nuôi Tam Đảo mời chào hàng cạnh tranh cung cấp 120 tấn khô đậu tương làm thức ăn chăn nuôi

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp nguyên liệu thức ăn chăn nuôi        Hiện nay, Công ty Chăn nuôi Tam Đảo thuộc Tổng […]