THÔNG TIN KHÁC

Văn bảnNgày ban hànhTải về
Công văn của UBCK chấp thuận cho Vilico được gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính soát xét của công ty26/01/2018
Ông Bùi Xuân Hải thôi làm Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP từ ngày 1/12/201730/11/2017
Bà Nguyễn Thị Ngọc xin từ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát từ 10/10/201711/10/2017
Ông Bùi Đức Hoàn thôi làm Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP từ ngày 15/8/201715/08/2017
Thông báo của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP về việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỉ lệ 6,5%19/06/2017
Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán năm 201714/06/2017
Ông Phạm Duy Cường thôi làm Giám đốc Tài chính kể từ ngày 1/6/201730/05/2017
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt25/05/2017
Thông báo thay đổi thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP19/04/2017
Thay đổi ban điều hành Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP14/11/2016
Thông báo thay đổi thành viên Ban điều hành Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP01/09/2016
Công bố thông tin về đơn vị kiểm toán năm 201601/07/2016
Thông báo thay đổi thành viên HĐQT và Ban kiểm soát29/06/2016
Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sở hữu28/04/2016
Thông báo đấu giá phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP30/03/2016
Thông báo chấp thuận hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của TCTY Chăn nuôi Việt Nam-CTCP15/03/2016
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 201530/07/2015
Báo cáo tình hình quản trị năm 201519/02/2015
Báo cáo tình hình quản trị công ty 201307/02/2014
Công bố thông tin: VILICO trở thành công ty đại chúng31/10/2013